Choose language:

 

English | Norsk | tiếng Việt | العربية  | Français

 

 

 

 

 

HOMECLIOSTEIN | PUBLICATIONSARCHIVEPHOTOS | CV | BLOG

  

 

 

Dr. Stein Tønnesson er historiker og direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO) i perioden 2001-2009. Som historiker har han arbeidet med skogsarbeidernes klassekamp i mellomkrigstida, med norsk idrettshistorie og først og fremst med østasiatisk samtidshistorie. Hans doktoravhandling fra 1991 anla et internasjonalt perspektiv på den vietnamesiske revolusjonen i 1945, og han arbeider for tiden med et manuskript for University of California Press om utbruddet av krigen i Indokina i 1946. Som PRIO-direktør har han engasjert seg et dialog-prosjekt på Kyros, studert globale anti-terror-strategier, energi og klima som faktorer i internasjonal politikk, og han har interessert seg for den reduksjon i antall væpnede konflikter og antall drepte i konflikt som foregikk i perioden 1992-2003. Han planlegger for tida et forskningsprosjekt med henblikk på å forklare ’Østasia-freden’, dvs. at det har vært relativt lite krig i Øst-Asia siden 1979. Tønnesson har vært aktiv i programstyrer i Norges Forskningsråd for forskning på utviklingsområdet. Han er medforfatter av en lærebok i historie for videregående skole, har utført konsulentoppdrag for norske selskaper som StatoilHydro, Telenor og Norske Skog og er en hyppig kommentator om internasjonale spørsmål i norske og internasjonale media.

 

 

 

 

 

Kontact

Telefon:

+47 22 54 77 31 

+47 48 10 12 92

E-post:

stein@prio.no

Visningadresse:

PRIO

Hausmannsgate 7

Oslo

Postadresse

PRIO

P.O. Box 9229 Grønland

N-0134 Oslo

Norway

 

 

 

Siste nytt

 

     

·   'Energy Security and Climate Change: The Potential Role of China and India', in Gunnar Fermann, ed., Political Economy of Energy in  Europe: Forces of Fragmentation and Integration. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag (forthcoming).

     

 ·'Major Armed Conflicts since the Cold War', PRIO Anniversary Seminar: A Peace Opportunity Missed? Is the World getting Less   Peaceful Again?' Oslo, 11 June 2009.

 

·  'Beijings Pakistanske bekymring' [Beijing's Pakistani worry], Morgenbladet, 29 May - 5 June 2009.       

     

·  Euronews interview about global energy security.  

     

·   'Kina leter etter sin globale identitet' [China is searching for its global identity], Morgenbladet. 24-30 April 2009.

     

·   'Norske interesser og verdier' [Norwegian interests and values], Morgenbladet, 17-23 April 2009.  

     

 ·    'Vinnere og tapere i krisen’ [Winners and Losers in the Crisis], Morgenbladet, 13-19 March 2009.

     

·    'Intet selvmord på PRIO' [No suicide at PRIO], Aftenposten, 20 February 2009.

 

 

 

  ·    'Obama gir håp om stillehavssamarbeid' (Obama gives hope to Pacific cooperation), Morgenbladet, 6 Februar 2009.

 

·     'Kinesisk hukommelse og glemsel' [Chinese memory and forgetfulness], Morgenbladet, 9-15 January 2009.

 

·      Stein Tønnesson talked about peace trends on NRK P2's 'Morgenkåseri' radio programme, 2 January 2009. The original broadcast is available as a podcast from NRK here, and a transcript in Norwegian can be found here.

 

·      'Fredsavtale som inspirerer' [Inspiring Peace Treaty], Morgenbladet, 21-27 November 2008.

 

·      'Thailands demokratiske dilemma' [Thailands Democratic Dilemma], Morgenbladet, 14-20 September 2008.

 

·         'Om å gjette feil fredspris' [On guessing the wrong peace price], Morgenbladet, 17 - 23 Oktober 2008.

 

·         'Hva kan Krimkrigen lære oss' [What we can learn from the Crimean War], Morgenbladet, 12-19 September 2008.

·         ‘India er ikke som Kina’ [India is not like China], Morgenblandet, 8-14 August 2008

·         'Indisk optimisme—tross alt' [Indian optimism—in spite of everything], Morgenbladet, 4–11 July 2008.

·         'Mindre terror i verden' [Less terror in the world], Morgenbladet, 30 May–5 June 2008.

·         'Kinas såre fred'  [China’s Sore Peace], Morgenbladet, 25 April–1 May 2008.

·         'Kypros-løsning i sikte' [Cyprus Solution in View], Morgenbladet, 14–17 March 2008.

·         'Fred på jord?' [Peace on Earth?], I Care, 1, 2008: 19-21.

·         'Olje gir makt' [Oil Makes Power], Morgenbladet, 21 December 2007–3 January 2008.

·         'Tragedien George Walker' [The Tragedy George Walker], Morgenbladet, 8-14 February.

·        'Der det er liv, er det håp’ [Where there is life, there is hope], Budstikka Pluss, 29 December 2007.

·        'VN se lam gi o Hoi dong Bao an' (in Vietnamese), BBC Vietnamese, 20 September 2007.

·         'Afghanistan kan bli NATOs grav' [Afghanistan may become NATO’s grave], Morgenbladet, 9–15 November 2007.

·         'Hva er nytt i krig?'[What's New in War?], Morgenbladet, 24-30 August 2007.

·         'Hvem eller hva truer USA?'[Who or What Threatens the USA], Morgenbladet, 13-19 July 2007.

·         'Global fredsindeks' [Global Peace Index], Morgenbladet, 15-21 June, 2007.

·         'Kinas harmoniske verden' [China's Harmonic World], Morgenbladet, 30 March–5 April, 2007.

·         'Hvorfor ikke mer terror mot USA?'[Why Not More Terror Against the USA?], Morgenbladet, 19–25 January. 2007.

·        ’Interview in Chinese newspaper’, 8.11.2006

·         'Iran graver sin egen grav' [Iran digs its own grave], Morgenbladet, 11-17 May, 2007.

·         'Rettferd er ikke alltid rett' [Justice is Not Always Right], Morgenbladet, 23 February–1 March, 2007.

·         'Miljøbillioner må bevilges' [Environmental Trillions Must Be Allocated], Morgenbladet, 22 December 2006–4 January 2007.

·        'Mer fred på jord', interview by Marianne Tønnessen, Vårt Land, 11 December 2006.

·         'Energisikkerhetens globalpolitikk' [The Global Politics of Energy], Statoil Magazine No. 6, 2006: 52–54.

·         'Hva gjør Kina i Midtøsten?'[What is China doing in the Middle East?], Morgenbladet, 17–23 November, 2006.

·         'Farlig hybris' [Dangerous Hubris], Morgenbladet, 22–28 September, 2006.

·         'Asias maktunderskudd' [Asia's Power Deficit], Morgenbladet, 14 July, 2006.

·         'Barnesoldater' [Child Soldiers], Morgenbladet, 9 June, 2006.

·         'Rikdommen bak hjørnet' [Prosperity Around the Corner], Morgenbladet, 5 May 2006.

·         'Fredens kvinner' [Women of Peace], Morgenbladet, 24 March, 2006.

·         'Vi som trenger Amerika' [We who need America], Morgenbladet, 16 February, 2006.

·         'Kvinner, vann og kornpris' [Women, Water and Grain Price], Morgenbladet, 3 February, 2006.

·         'Vietnamfreden' [The Vietnam Peace], Morgenbladet, 13 January, 2006.

 

 

 

Cliostein.com

 

 

CURRENT PROJECTS

 

VIETNAM

 

SOUTH CHINA SEA

 

EAST ASIAN PEACE


THE TURNING POINT OF 1979

 

OTHER

 

CLIOSTEIN.COM - STEIN TØNNESSON'S PERSONAL WEBSITE